Pályázat időtartama: 2010.09.30 - 2010.10.30

Játékszabályzat

„CivilExpo – Az Index, az Indafotó és a PR Herald fotópályázata"

A pályázat időtartama

A „CivilExpo – Az Index, az Indafotó és a PR Herald fotópályázata " 2010. szeptember 30. napján indul és 2010. október 30. napjáig tart. A pályázatban csak az ezen időszak alatt az Indafotó oldalára feltöltött fotók vesznek részt.

A pályázatban résztvevő személyek

A pályázatban részt vehet minden természetes személy, aki rendelkezik a http://indafoto.hu/ site-on ingyenesen regisztrálható „Indafotó Név"-vel valamint az Indafotó beállítások részében megadott értesítési címmel. A pályázatban részt vevők a megadott értesítési cím alapján kerülnek azonosításra. Az értesítési cím valódiságáért a játékos felel. Jelen játékszabályzat kizárja a pályázatból a szervező Inda-Labs Zrt., PR Herald Bt., valamint az INDEX.HU Zrt., tulajdonosait, munkatársait és közeli hozzátartozóikat. A pályázatban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat, az Indapass valamint az Indafotó felhasználási feltételek minden rendelkezését.

A pályázat menete

A pályázat időtartama alatt a pályázók az http://indafoto.hu/ oldalra feltöltött fotóikkal vesznek részt az alábbiak szerint.
Minden olyan, az Indafotó oldalra a pályázat időtartama alatt feltöltött fotó részt vesz a pályázatban, ami:

 • 2010 január 1. után készült,
 • a meghirdetett „CivilExpo – Az Index, az Indafotó és a PR Herald fotópályázata” dedikált feltöltési oldalán keresztül kerül feltöltésre, a megadott kategóriák valamelyikében,
 • tartalmazza a fotó EXIF információit.
Zsűrizés, kiállítás
 • Az Index, az Indafotó és a PR Herald képviselőiből álló zsűri az adott napon feltöltött képekből kategóriánként választja ki a „Civil Expo – a World Press Photo 10 kiállítás kísérő rendezvénye” eseményen kiállításra - vetítésre - kerülő képeket.
 • A kiválasztott képekből diavetítés készül, mely a World Press Photo 10 kiállítás időtartama alatt a kiállítás helyszínén – Millenáris Fogadó, 1024. Budapest, Fény utca 20-22. - és a Civil Expó weboldalon a közönség, illetve a látogatók számára elérhető.
 • A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az aktuális nap pályaművei közül nem kerül elegendő fotó kiválasztásra, a korábban beküldött pályaművekből válassza ki az adott nap diavetítésre kerülő képeit.
 • A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a kiállításra került képekből összeállított diavetítést szabadon változtassa.

A pályázatban résztvevő személyek nem tölthetnek fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat, tehát a feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött bármilyen adat

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.
Nyeremények

A zsűri által az öt megadott kategória mindegyikében a kiállítás végén kiválasztott "abszolút kategóriagyőztes" fotó készítői nyereményként egy darab fotókönyv díjmentes megrendelésének lehetőségét nyerik meg. A díjmentesen megrendelhető fotókönyv paraméterei:

 • legfeljebb 36 oldal
 • méretek: A4 álló, A4 fekvő, A5 álló, A5 fekvő, Deluxe 21x21 cm, Deluxe 29x29 cm.
A nyeremény fotókönyv kizárólag az Inda-Labs Zrt. Inda Print szolgáltatásán keresztül, az IHB Digital Kft. - a http://print.inda.hu oldalról díjmentesen letölthető - szoftverének igénybe vételével rendelhető meg díjmentesen. A fotókönyv szerkesztése és megrendelése során a Fotókönyv szolgáltatásra vonatkozó felhasználási feltételek az irányadók.

Felhasználási jogok

A pályázatban részt vevő pályaművek szerzői jog jogosultja - a pályázó - a jelen szabályzat elfogadásával és a fotók feltöltésével egy időben  felhasználási jogot biztosít az alábbiak szerint.

 • A pályázatban részt vevő fotókkal kapcsolatban a részt vevő személy kijelenti és szavatolja, hogy azok szerzői, tulajdonjogi, használati jogi szempontból nem sértik harmadik fél érdekeit. A pályázatban részt vevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött fotókkal kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a pályázatban részt vevő személyt terheli. A pályázatban részt vevő szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a feltöltött fotókkal kapcsolatban bármilyen átadott jog gyakorlását korlátozná vagy akadályozná. A pályázó köteles a pályázat szervezőjét teljes mértékben mentesíteni minden olyan költség, kiadás, vagy egyéb kár alól, amely a pályázat szervezőjénél azzal összefüggésben merült fel, hogy a pályázó által szolgáltatott anyagokkal kapcsolatban harmadik személy a pályázat szervezőjével szemben igényt támasztott. A pályázó köteles továbbá belépni minden olyan eljárásba, amely harmadik személy fenti jogcímen a pályázat szervezőjével szemben indított, köteles továbbá megtenni mindent annak érdekében, hogy a pályázat szervezőjét a kérdéses eljárásból elbocsátást nyerjen. A pályázónak kell összeghatár nélkül kártalanítania és megóvnia a pályázat szervezőjét keresetekkel, intézkedésekkel, károkkal, veszteségekkel, költségekkel és kiadásokkal szemben - beleértve, de nem korlátozódva az ügyvédi díjakra és költségekre -, amelyeket a pályázat szervezője vagy bármelyik alvállalkozója, vagy munkatársa visel egy harmadik fél szerzői jogdíjának vagy egyéb jogának tényleges, vagy állítólagos megsértése miatt a jelen megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban.
 • A pályázatban részt vevő fotókkal kapcsolatban a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a fotókon ábrázolt felismerhető személyek nyilvános megjelentetéshez való hozzájárulásával.
 • A pályázatban részt vevő fotók többek közt esetenként megjelenhetnek Indafotó tartalom promóciós kommunikációkban a pályázat promóciós kommunikációjának részeként. A pályázatban részt vevők tudomásul veszik, hogy a promóciós kommunikációban a pályázatban szervezői nem kötelesek feltüntetni adott fotó feltöltőjének személyes adatait.
 • A szervezők fenntartják a jogot, hogy a pályázat időszak lezárulta után a kiállított fotókat az OSA Archívum-nak (1051 Budapest, Arany J. u. 32.) digitális formátumban archiválás céljából átadja

A pályázat eredményeinek közzététele

A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázók nevét és a pályázatban részt vevő bármely fotót a pályázattal kapcsolatos kommunikációban közöljék, különösen, de nem kizárólag az index.hu-n közzétett sajtóhírben, interjúban, a pályázattal kapcsolatos egyéb médiahírekben stb.

Felelősség

 • Nem tekinthető a pályázat lefolytatása szempontjából módosító körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció, melynek során olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely pályázat menetét időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti.
 • A Szervezők nem vállalnak felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.
 • Továbbá az oldal esetleges időszakos diszfunkcionális működéséből származó címkézési hibákért a pályázat szervezői nem vállalnak semmilyen felelősséget.
 • Szervezők mentesítik magukat minden a pályázatban részt vevő fotóval kapcsolatos a pályázat lezárulta és eredményhirdetés utáni különösen, de nem kizárólag 4./ Felhasználási jogok pontban felsorolt esetleges jogvitákkal kapcsolatosan, azokat egyértelműen a pályázóra hárítják.

Adatvédelem

Az Inda-Labs Zrt. gondoskodik a pályázat során rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, megfelelő technikai feltételek és eljárási szabályok alkalmazásával biztosítja a tudomására jutott adatok védelmét, hogy azok jogosulatlan felhasználására ne kerülhessen sor, illetve jogosulatlan harmadik személyek birtokába ne juthassanak.